DZIAŁANIA POLICJI

Poznań - Debata ewaluacyjna

Data publikacji 27.04.2022

26 kwietnia br. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu nadkom. Leszek Steinitz spotkał się online za pośrednictwem systemu konferencyjnego z przedstawicielami rad osiedlowych miasta Poznania. Spotkanie dotyczyło sprawozdania z postulatów zgłoszonych podczas debaty, która miała miejsce 16 grudnia 2021r.

W spotkaniu podsumowującym ubiegłoroczną debatę uczestniczyli również Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania Pan Waldemar Matuszewski oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania Pan Michał Lemański.

Na początku debaty zaproszeni goście wraz z Komendantami Komisariatów Policji, Naczelnikiem Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu wzięli aktywny udział w dyskusji z zaproszonymi przedstawicielami rad osiedlowych miasta Poznania. Podczas spotkania  uczestnicy rozmawiali o efektach podjętych działań w związku z postulatami, jakie zostały zgłoszone do realizacji.

Zaproszeni goście podkreślili znaczenie wymiany informacji o występujących problemach i zagrożeniach. Ponadto radni poruszyli kwestie przede wszystkim bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przekraczania nadmiernej prędkości, działań w zakresie bezpieczeństwa osób pieszych i rowerzystów.

Zastępca Naczelnika WRD KMP w Poznaniu mł.asp. Anna Bręk zapowiedziała rozpoczynający się sezon rowerowy, także dla funkcjonariuszy patrolu rowerowego, którzy będą dbać o bezpieczeństwo korzystających z jednośladów na terenie miasta Poznania, jak również zwracać uwagę na wzajemne relacje rowerzystów z innymi uczestnikami drogi.

Na zakończenie debaty, podsumowano spotkanie, a policjanci podkreślili, że aspekty poruszane przez mieszkańców będą dla nich ważną wskazówką do dalszego działania.

Sylwia Stańko-Mejza/MM

Powrót na górę strony