Poznań - Porozumienie z Grupą Ratownictwa PCK - DZIAŁANIA POLICJI - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

DZIAŁANIA POLICJI

Poznań - Porozumienie z Grupą Ratownictwa PCK

Data publikacji 27.12.2021

4 listopada br. Komendant Miejski Policji w Poznaniu insp. Robert Kasprzyk oraz Grupa Ratownictwa PCK reprezentowana przez Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu podpisali porozumienie o współpracy. Jest to deklaracja podejmowania wspólnych akcji poszukiwawczych osób zaginionych w szczególności podczas działań poziomu I oraz współpracy w przypadku wystąpienia wydarzeń, skutkiem których może być niezbędne prowadzenie działań ratowniczych.

Istotnym aspektem tego porozumienia, jest prowadzenie eksperckiej wymiany doświadczeń i doskonalenia uczestników, a także działalność edukacyjna i profilaktyczna na rzecz poprawy szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego. Podpisany dokument będzie się przekładał na praktyczne działania i usprawni podejmowanie wspólnych akcji poznańskiej Policji z Grupą Ratownictwa PCK w Poznaniu.

“Grupa Ratownictwa PCK, to jednostka powołana do współdziałania z różnymi instytucjami w obszarze bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności“ - przypomina Szymon Trocha, prezes Zarządu Grupy Ratownictwa PCK w Poznaniu. “Cieszę się, że nasze umiejętności oraz specjalistyczne wyposażenie będą mogły w razie potrzeby zostać optymalnie wykorzystane podczas wspólnych działań z poznańską Policją. 

W przypadku zaginięć oraz akcji poszukiwawczych liczy się czas. Dlatego cieszymy się, że możemy mieć wsparcie oraz liczyć na współpracę, aby wspólnie osiągnąć cel i szybko odnaleźć zaginionych, czy połączyć siły w czasie sytuacji kryzysowych - dodaje insp. Robert Kasprzyk.