DZIAŁANIA POLICJI

Poznań - Zapraszamy do udziału w konkursie " Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku"

Data publikacji 27.12.2021

Od 17 do 30 stycznia 2022 roku, na terenie wielkopolski odbędą się ferie zimowe. To doskonały czas zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, aby skorzystać z zimowych aktywności pamiętając przy tym o bezpieczeństwie. Wszystkich chętnych zapraszamy do włączenia się do udziału w konkursie pn. " Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku".

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji po raz kolejny zainaugurowało ogólnopolską akcję informacyjno – edukacyjną na rzecz bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS.

Elementem projektu jest konkurs plastyczno-filmowy na zilustrowanie Dekalogu Reguł FIS, pn. „Śnieżny Dekalog”. Projekt ten adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku do lat 16, a będzie trwał od 3 stycznia do 4 marca 2022 r. Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz materiały informacyjno-edukacyjne na ten temat, dostępne są na stronie internetowej https://policja.pl/pol/bezpieczenstwo-na-stoku/konkurs.

Serdecznie zapraszamy do konkursu!

Wydział Prezencji KMP w Poznaniu