DZIAŁANIA POLICJI

Poznań - Debata społeczna "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie"

Data publikacji 17.12.2021

Komenda Miejska Policji w Poznaniu 16 grudnia br. zorganizowała debatę społeczną pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Głównym celem debaty były rozmowy z mieszkańcami miasta Poznania na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa.

16 grudnia br. Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu nadkom. Leszek Steinitz był gospodarzem debaty społecznej pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, która z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną miała charakter on-line.

W debacie uczestniczył przedstawiciel Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Poznania - Mariusz Wiśniewski, Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania - Waldemar Matuszewski, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu - Krzysztof Olejniczak oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Wspomniane osoby wraz z Komendantami Komisariatów Policji oraz Naczelnikami Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego wzięli aktywny udział w dyskusji z zaproszonymi przedstawicielami rad osiedlowych miasta Poznania.

Celem spotkania było zaktywizowanie miejscowej społeczności do współpracy z instytucjami działającym na rzecz bezpieczeństwa w procesie budowania lokalnego systemu bezpieczeństwa.

Na wstępie spotkania Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu - nadkom. Małgorzata Trzybińska przedstawiła stan poczucia bezpieczeństwa na podstawie zgłoszeń Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz wspólnie z Komendantami Komisariatów podsumowała  postulaty, problemy zgłaszane w 2021 roku w ramach projektu pn. „Bezpieczna dzielnica – Bezpieczny mieszkaniec”.

Gospodarze spotkania, jak i zaproszeni goście podkreślili znaczenie wymiany informacji o występujących problemach, zagrożeniach oraz fakt, że obecna sytuacja ograniczyła możliwości spotkania się bezpośredniego, jednakże wprowadzono system wymiany informacji za pośrednictwem spotkań on-line oraz e-mail.

Obecni na debacie mieszkańcy zgłaszali w większości problemy dotyczące sytuacji nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Na zakończenie debaty, podsumowano spotkanie, a policjanci podkreślili, że aspekty poruszane przez mieszkańców będą dla nich ważną wskazówką do dalszego działania.

Sylwia Stańko-Mejza/MM