DZIAŁANIA POLICJI

Czerwonak – Policjanci w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców

Po sygnałach od mieszkańców, które otrzymali policjanci oraz analizie zagrożeń zgłoszonych przez lokalną społeczność poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonariusze z Czerwonaka przeprowadzili działania pod kątem bezpieczeństwa. Akcja poprzedzona była spotkaniem z władzami gminy, na którym poruszone zostały istotne problemy uciążliwe dla mieszkańców.

Po raz kolejny,  na terenie gminy Czerwonak przeprowadzone zostały działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.  Akcja poprzedzona była spotkaniem z przedstawicielami władz gminy – wójtem gminy Czerwonak oraz Komendantem Straży Gminnej w Czerwonaku, na którym omówiono sprawy istotne dla gminy związane z bezpieczeństwem.

Wspólna akcja, w której wzięli udział funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Czerwonaku, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Poznaniu, policjanci Wydziału Wywiadu Kryminalnego, przewodnicy psów służbowych oraz strażnicy gminni, skierowana była wobec kierujących pojazdami, jak również pieszych niestosujących się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Poza działaniami represyjnymi, akcja miała na celu również charakter edukacyjno-informacyjny. Policjanci przekazywali istotne informacje dotyczące przepisów i zasad w ruchu drogowym. Przypominali kierującym pojazdami, o tym że bezpieczeństwo jazdy w dużej mierze zależy od ich postawy i odpowiedzialności.

Nie zapomniano także o najmłodszych mieszkańcach gminy. Dzieci otrzymały opaski odblaskowe, kolorowanki w tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz kilka ważnych wskazówek jak bezpiecznie bawić się, jeździć na rowerze czy hulajnodze w miejscach do tego przeznaczonych.

Pamiętajmy, że będąc uczestnikiem ruchu drogowego jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale również za bezpieczeństwo innych.

Anna Daszkiewicz