Poznań - "Policja - lubię to!" - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Aktualności

Poznań - "Policja - lubię to!"

"Policja-lubię to!"- to akcja skierowana do młodzieży szkolnej, podczas której uczniowie mają możliwość bezpośredniego zapoznania się z codzienną pracą policjantów oraz dowiedzieć się co zrobić, aby wstąpić w szeregi Policji.

W Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu 13 marca br. odbyło się kolejne spotkanie z młodzieżą w ramach projektu „Policja-lubię to!”.

W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu z klas o profilu policyjnym.

Podczas spotkania policjanci zaprezentowali sprzęt, uzbrojenie oraz obowiązujące umundurowanie. Ponadto policjanci przeprowadzili warsztaty, w trakcie których uczniowie mogli dowiedzieć się jak wygląda codzienna służba policjanta oraz co zrobić, aby wstąpić w szeregi Policji.

Podczas spotkania szczegółowo przedstawiono zasady rekrutacji do służby w Policji, wskazano jakie dokumenty należy złożyć, by spełnić kryteria doboru do służby w Policji oraz gdzie i kiedy należy je składać.

Wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniach otrzymały materiały zawierające podsumowanie informacji omawianych podczas prezentacji.

Po części teoretycznej nastąpiła prezentacja praktyczna zawodu Policjanta z wykorzystaniem posiadanych sił i środków przygotowanych przez wyselekcjonowanych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu tj. pokaz specjalistycznej pracy z psem służbowym, prezentacja stanowisk kierowania KMP w Poznaniu, pokaz środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej, a także metod pracy wykorzystywanych w służbie technika kryminalistyki.

Do końca roku szkolnego odbędą się jeszcze dwa spotkania z młodzieżą z cyklu: Policja-lubię to!” - 10 kwietnia i 15 maja 2019 roku.

Katarzyna Starosta/MT