DZIAŁANIA POLICJI

Inauguracja projektu prewencyjnego pn. „Akademia Bezpiecznego Dziecka”

Data publikacji 29.05.2024

Wczoraj tj. 28 maja 2024 roku w Przedszkolu „Śpiewający Włóczykije” w Borówcu odbyła się inauguracja projektu prewencyjnego pn. „Akademia Bezpiecznego Dziecka”. To już jego kolejna odsłona. Partnerami przedsięwzięcia jest Komenda Miejska Policji w Poznaniu oraz firma ENEA Operator sp. z o.o.

Projekt ten adresowany jest do najmłodszych dzieci. Będzie realizowany w kolejnych miesiącach przez policjantów w placówkach oświatowych na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego.
Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie w placówkach oświatowych spotkań i pokazów profilaktycznych z wykorzystaniem platformy „Sierżanta Pyrka”, których celem jest propagowanie bezpiecznego zachowania się dzieci podczas drogi do/z przedszkola/szkoły, bezpiecznej zabawy na podwórku czy w domu.

Istotnym elementem tego przedsięwzięcia jest pozyskanie u dzieci zaufania i umiejętności zwracania się o pomoc do rodziców, wychowawców, policjantów oraz zapoznanie dzieci z zasadą ograniczonego zaufania wobec „obcych” osób. Ponadto edukacja w zakresie bezpieczeństwa osobistego podczas zajęć w wolnym czasie oraz wyposażenie ich w umiejętności postępowania w sytuacji zagrożenia.

Małgorzata Tamborska/ŁP

Powrót na górę strony