DZIAŁANIA POLICJI

Nie bądź obojętny na osoby w kryzysie bezdomności. Widzisz? Reaguj!

Data publikacji 09.01.2024

Temperatury spadły znacznie poniżej zera, a taka pogoda może stanowić śmiertelne zagrożenie dla osób, które nie mają odpowiedniego schronienia. W najtrudniejszym położeniu znajdują się osoby bezdomne, dlatego widząc osobę, która nie ma dachu nad głową, zwłaszcza w porze wieczornej poświęćmy chwilę na powiadomienie służb ratunkowych. To często od naszej reakcji może zależeć los takich osób.

Policjanci realizując ustawowe zadania, zgodnie z hasłem „pomagamy i chronimy” , angażują się również w działania na rzecz bezpieczeństwa osób, które w czasie zimowych mrozów wymagają szczególnej troski, czyli bezdomnych. Mundurowi prowadzą patrole w rejonach, gdzie często przebywają osoby w kryzysie bezdomności. Najczęściej są to klatki schodowe, pustostany, ogródki działkowe, kanały, dworce PKP, PKS.

W przypadku napotkania osoby potrzebującej pomocy policjanci kierują taką osobę do ośrodków dla bezdomnych, instytucji pomocowych, a także przekazują niezbędne informacje o możliwości otrzymania wsparcia. Monitorują ich sytuacje, zapewniają pomoc i reagują na sytuacje kryzysowe.

Poznańscy policjanci w trakcie spotkań i rozmów z osobami w kryzysie bezdomności zachęcają do korzystania z ogrzewalni przy ul. Krańcowej 10 w Poznaniu, która czynna jest codziennie. Do ogrzewali mogą zgłaszać się kobiety jak i mężczyźni z maksymalną zawartością do 1°/ₒₒ alkoholu w organizmie.

W trakcie pobytu można się wykąpać, wyprać odzież, otrzymać ciepły posiłek, pomoc socjalną, przedmedyczną, psychologiczną. Przy ulicy Krańcowej jest dostępna Łaźnia Miejska i strefa pomocy doraźnej czynna od poniedziałku do piątku. W godzinach od 12:00 do 17:00 tam również mogą zgłaszać się kobiety jak i mężczyźni, którzy podczas swojego pobytu mają zapewnione, środki higieniczne do kąpieli, strzyżenie włosów, pomoc pielęgniarki i lekarza, pomoc pracownika socjalnego, dostęp do telewizji, internetu.

W Poznaniu każda osoba znajdująca się w potrzebie może skorzystać z ciepłego posiłku w jadłodajniach Caritas mieszczących się przy ulicach:

  • Jadłodajnia Caritas pw. Św. Elżbiety, ul. Łąkowa 4 - czynna od poniedziałku do piątku od godz. 10:00-12:30, I sobotę miesiąca od godz. 09:00-12:00;
  • Jadłodajnia Caritas pw. Św. Alberta, ul. Ściegiennego 133 - czynna od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00-12:00,
  • Jadłodajnia Caritas pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej, ul. Taczaka 7 - czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-11:30 i 15:15 do 16:00, w sobotę. od godz. 10:00-11:30;
  • Jadłodajnia Caritas pw. św. Józefa przy ul. Niegoleniowskich 23 (wejście od ul. Bogusławskiej) - czynna od poniedziałku do soboty w godz. 11:00-12:00.

Ważna informacja dla chcących skorzystać z Jadłodajni - nie funkcjonują w niedzielę.

Apelujemy do mieszkańców całego województwa wielkopolskiego o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, samotne, bezradne czy też nietrzeźwe, które mogą stać się ofiarą zbliżających się mrozów. Nie przechodźmy obok nich obojętnie. Jeśli  wiesz, gdzie znajduje się koczowisko albo osoba potrzebująca pomocy, a chcesz pozostać osobą anonimową możesz taki fakt zgłosić za pośrednictwem  Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w zakładce "Osoba bezdomna potrzebująca pomocy" lub wybierając numer 112 - w ten sposób możesz uratujesz komuś życie.

Powrót na górę strony