DZIAŁANIA POLICJI

Poznań/Czerwonak - Debata społeczna "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ"

Data publikacji 30.05.2023

Komenda Miejska Policji w Poznaniu w dniu 22 maja br. zorganizowała debatę społeczną pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Głównym celem debaty były rozmowy z mieszkańcami gminy Czerwonak na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa.

22 maja br. Pierwszy Zastępca komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu podinsp. Leszek Steinitz był gospodarzem debaty społecznej pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, która odbyła się w Centrum Kultury i Rekreacji
w Koziegłowach.

W debacie uczestniczył Starosta Poznański Jan Grabkowski, Wójt Gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak, jego zastępca Paweł Glaser oraz Komendant Komisariatu Policji w Czerwonaku asp. Przemysław Galasiński  i Komendant Straży Gminnej w Czerwonaku Przemysław Eszner. Wspomniane osoby wzięły aktywny udział w dyskusji z mieszkańcami.

Celem spotkania było zaktywizowanie miejscowej społeczności do współpracy z instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa w procesie budowania lokalnego systemu bezpieczeństwa.

Na wstępie spotkania Komendant  Komisariatu Policji w Czerwonaku asp. Przemysław Galasiński przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa, zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda, a także omówił strukturę swojej jednostki.

Gospodarze spotkania, jak i zaproszeni goście podkreślili znaczenie wymiany informacji
o występujących problemach i zagrożeniach. Obecni na debacie mieszkańcy zgłaszali
w większości problemy dotyczące sytuacji nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zakłócania porządku publicznego.

Na zakończenie debaty podsumowano spotkanie, a policjanci podkreślili, że aspekty poruszane przez mieszkańców będą dla nich ważną wskazówką do dalszego działania.

Małgorzata Tamborska/MM

Powrót na górę strony