DZIAŁANIA POLICJI

Poznań - Porozumienie z Wójtem Gminy Czerwonak w sprawie użytkowania systemu monitorowania

W Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu odbyło się spotkanie na którym podpisano porozumienie przedstawicieli Policji z Wójtem Gminy Czerwonak w sprawie użytkowania Systemu Monitorowania Wizyjnego. Na terenie gminy funkcjonuje obecnie blisko 80 kamer wizyjnych. Teraz policjanci z Czerwonaka, dzięki tej współpracy będą mogli na bieżąco monitorować sytuacje na terenie gminy, odpowiednio szybko reagować oraz przeciwdziałać zagrożeniom, co ma realny wpływ na poziom bezpieczeństwa w rejonie.

W ubiegłym tygodniu w budynku poznańskiej jednostki zostało podpisane porozumienie na korzystanie i użytkowanie Systemu Monitorowania Wizyjnego. W spotkaniu uczestniczyli Komendant Miejski Policji w Poznaniu insp. Robert Kasprzyk, Komendant Komisariatu Policji w Czerwonaku kom. Bartosz Brembor oraz Wójt Gminy Czerwonak Pan Marcin Wojtkowiak.

Obecnie na terenie gminy znajduje się blisko 80 kamer wizyjnych. Dostęp do nagrań i możliwość użytkowania z tego systemu pozwoli policjantom na bieżące analizowanie stanu bezpieczeństwa w rejonie, jak również pozytywnie wpłynie na podniesienie jego poziomu. 

Warto zaznaczyć, że dobrze zaprojektowany i sprawnie działający system może zwiększyć poczucie bezpieczeństwa obywateli, oddziaływać prewencyjnie, przeciwdziałać aktom wandalizmu, zapobiegać przestępstwom, wykroczeniom i wypadkom, umożliwić przypisanie winy i odpowiedzialności za popełnione czyny. Niejednokrotnie nagrania z kamer monitoringu są niepodwarzalnym dowodem w sprawie lub cennym materiałem na podstawie, którego policjanci maja możliwość wytypowania sprawców czynów karalnych.   

Dlatego, system monitoringu wizyjnego jest coraz powszechniej stosowanym narzędziem dodatkowego zabezpieczenia przestrzeni publicznej.

Podczas spotkania, wszyscy uczestnicy zgodnie  potwierdzili, że prawidłowa organizacja obsługi systemu oraz bardzo dobra współpraca służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego mają wpływ na poziom bezpieczeństwa.

mł.asp. Marta Mróz 

Powrót na górę strony