Aktualności

Poznań - Policjanci sprawdzą oznakowania posesji

W najbliższych miesiącach policjanci Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu sprawdzą prawidłowość oznakowania posesji na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego

W marcu 2019 roku dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu podejmą działania mające na celu uświadomienie społeczeństwu, jak istotną kwestią jest oznakowanie posesji i utrzymanie oznakowania w należytym stanie oraz sprawdzą sposób ich oznakowania.

Będą to działania w dużej mierze ukierunkowane na zwróceniu uwagi społeczeństwa, w jaki sposób brak umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym w widocznym miejscu na ścianie frontowej posesji lub brak utrzymania oznakowania w należytym stanie będzie powodować utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek. Niejednokrotnie zdarza się tak, że ratownicy medyczni, strażacy, bądź policjanci poszukując adresu wezwania lub interwencji, tracą bezcenne sekundy i minuty, które mogą uratować ludzkie życie.

Ponadto w kwietniu 2019 roku dzielnicowi ponownie odwiedzą mieszkańców tych posesji, w których stwierdzono nieprawidłowości celem sprawdzenia czy zostały one usunięte.

Obowiązkiem właścicieli budynków, administratorów, dozorców lub użytkowników nieruchomości jest umieszczenie w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek taki wynika wprost z przepisu art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawa geodezyjnego i kartograficznego(tekst jedn.: Dz.U. 2015.520).                      

Uchylanie się od jego realizacji, ale także realizowanie go w niewłaściwy sposób – poprzez brak utrzymania takiej tabliczki w należytym stanie jest wykroczeniem, które zgodnie z przepisem art. 64 Kodeksu wykroczeń zagrożone jest karą grzywny do 250 złotych lub karą nagany.

Tej samej karze podlega również ten, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Marcin Nawrocki

Powrót na górę strony