Aktualności

Poznań - Spotkanie w KMP w Poznaniu w sprawie imprez wykorzystujących drogi w sposób szczególny.

W siedzibie Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu odbyło się spotkanie dotyczące imprez sportowych i artystyczno – rozrywkowych wykorzystujących drogi w sposób szczególny.

26 lutego 2019 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu odbyło się spotkanie dotyczące imprez sportowych i artystyczno – rozrywkowych wykorzystujących drogi w sposób szczególny odbywających się na terenie miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego.

Celem spotkania było uzgodnienie tzw. "zbioru dobrych praktyk" w obszarze opiniowania oraz wydawania zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w związku z rosnącą liczbą tego typu wydarzeń oraz dostosowanie stanu faktycznego w obszarze organizowanych imprez wykorzystujących drogi w sposób szczególny do zmieniających się przepisów w tym zakresie.

Program spotkania obejmował następujące bloki tematyczne: służba porządkowa i informacyjna organizatora imprezy, zabezpieczenie ratownicze imprezy, zabezpieczenie techniczne imprezy, obowiązki organizatora imprezy.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas imprez – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Urząd Miasta Poznania, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Straż Miejska Miasta Poznania, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o., Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu,  Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S. A.

W trakcie spotkania wypracowany został algorytm postępowania dla służb i podmiotów kierujących zabezpieczeniem imprez wykorzystujących drogi w sposób szczególny, którego wdrożenie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników imprez oraz ograniczy utrudnienia w ruchu drogowym dla mieszkańców miasta Poznania i powiatu poznańskiego wynikające z wprowadzanych zmian w organizacji ruchu.

Tomasz Grześkowiak

Powrót na górę strony