Aktualności

Poznań-działania "Bądź widoczny i bezpieczny"

13 lutego 2019 roku Wydział Ruchu Drogowego oraz Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu rozpoczęli realizację projektu prewencyjno-informacyjnego p.n. ,,Bądź widoczny i bezpieczny”.

13 lutego 2019 roku Wydział Ruchu Drogowego oraz Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wraz partnerami rozpoczął realizację projektu prewencyjno-informacyjnego p.n. ,,Bądź widoczny i bezpieczny”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ograniczenie ilości zdarzeń drogowych ze szczególnym uwzględnieniem przypadków osób, które poniosły śmierć lub zostały poszkodowane w wyniku zdarzenia drogowego na terenie miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego.

Projekt prewencyjno-informacyjny pn. „Bądź widoczny i bezpieczny” będzie realizowany dwutorowo. Pierwszy etap będzie skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie w wybranych placówkach oświatowych spotkań i pokazów profilaktycznych, których celem jest propagowanie bezpiecznego zachowania się uczniów podczas drogi do/z szkoły, bezpiecznej zabawy oraz zapoznanie z podstawowymi znakami drogowymi.

Kolejny etap projektu adresowany jest do dorosłych uczestników ruchu drogowego. Zakłada przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród osób dorosłych na wybranych trasach dojazdowych na temat bezpiecznego korzystania z drogi oraz zagrożeń mogących wystąpić podczas niestosowania się do obwiązujących przepisów. Ponadto wskazanie bezpośrednich przyczyn zdarzeń drogowych najczęściej występujących na drogach miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

Istotnym elementem tego programu jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa osobistego oraz dążenie do zmniejszenia liczby zdarzeń drogowych, w tym kolizji i wypadków oraz zmniejszenia liczby osób rannych i zabitych. Ponadto wyposażenie uczestników ruchu drogowego w umiejętności przewidywania różnego rodzaju zagrożeń oraz sposobu postępowania w przypadku jego zaistnienia.

13 lutego br. policjanci wspólnie z przedstawicielami Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu, Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu oraz Starostwa Powiatowego w Poznaniu, którzy są partnerami projektu rozdawali materiały prewencyjne oraz elementy odblaskowe, które stanowią ważny element ubiory każdego uczestnika ruchu drogowego.

Działania profilaktyczne „Bądź widoczny i bezpieczny” będą kontynuowane w kolejnych miesiącach.

Aleksandra Tomczyk

Powrót na górę strony