Aktualności

Poznań-Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” to jeden z kanałów wymiany informacji o zagrożeniach pomiędzy społeczeństwem a Policją, który działa w całej Polsce od 20 września 2016 roku.

„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” to aplikacja, która była opracowywana przy aktywnym udziale społeczeństwa, zarówno na etapie prac koncepcyjnych ja i w zakresie modyfikacji zastosowanych rozwiązań i funkcjonalności. Takie podejście zaowocowało dużą popularnością „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” wśród użytkowników jako skutecznego narzędzia eliminacji zagrożeń występujących w lokalnych społeczeństwach. Jednym z warunków skuteczności KZMB jest dostosowywanie funkcjonujących rozwiązań do aktualnych potrzeb oraz dokonujących się zmian w zakresie rodzajów występujących zagrożeń.

Doświadczenia ostatniego okresu pokazały, jak duże niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia niesie nieodpowiedzialnie prowadzona działalność rozrywkowa. Dlatego też, zaistniała potrzeba uzupełnienia dostępnych kategorii zagrożeń o taką, która umożliwi użytkownikom przekazywanie informacji również w omawianym zakresie. W efekcie działań podjętych przez Biuro Prewencji KGP wspólnie z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z dniem 20 stycznia br. została dodana nowa kategoria bezpieczeństwa pn. „Miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej”. Przy wykorzystaniu tej kategorii będzie można zgłaszać zdarzenia i sytuacje dotyczące nieprawidłowości w zakresie prowadzonych działalności rozrywkowych.

Należy dodać, że „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” obecnie zawiera 24 kategorie zgłoszeń, które są dostępne dla wszystkich mieszkańców.

Małgorzata Tamborska

Powrót na górę strony