Komunikaty

Komunikat 4

Zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informujemy, że doszło do utraty 14 notatników służbowych prowadzonych przez funkcjonariusza Policji Komisariatu Policji w Stęszewie.

Notatniki służbowe zawierały m. in. dane osobowe (dane identyfikacyjne, PESEL, adres zamieszkania, serię i numer dowodu osobistego, prawa jazdy, numer rejestracyjny kierowanego pojazdu, informację o przebiegu i sposobie zakończenia interwencji, w tym ewentualne informacje o mandatach karnych i punktach karnych, stanu zdrowia) osób, które w okresie od 1 stycznia
2019 r. do 31 lipca 2020 r. były legitymowane podczas wykonywania czynności służbowych
(w szczególności interwencji, kontroli drogowych lub czynności na miejscu zdarzenia drogowego) na terenie miasta i gminy Stęszew. Utrata notatników służbowych spowodowała naruszenie ochrony danych osobowych w nich zawartych.

Możliwymi konsekwencjami powyższego naruszenia ochrony danych osobowych mogą być: utrata kontroli nad własnymi danymi osobowymi, kradzież lub sfałszowanie tożsamości lub naruszenie dobrego imienia. Powyższe skutkować może m.in. próbami uzyskania przez osoby trzecie, na szkodę osoby, której dane naruszono, kredytu w instytucjach pozabankowych czy uzyskania dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących osobie, której dane naruszono.

Aby zapobiec ewentualnym próbom wykorzystania danych osobowych można podjąć środki zaradcze w postaci np. założenia konta w Biurze Informacji Kredytowej oraz aktywowanie funkcji alerty BIK, która poinformuje SMS-em o próbie uzyskania kredytu. Inną instytucją, weryfikującą dane osobowe, jest Krajowy Rejestr Długów, który na stronie www.konsument.krd.pl umożliwia wszystkim konsumentom bezpłatne założenia konta. Dzięki temu mogą oni sprawdzić, czy jakiś podmiot złożył zapytanie dotyczące ich osoby oraz jakie informacje zostały udzielone. Strona wprowadza możliwość powiadomienia SMS-em lub e-mailem w sytuacji, gdy ktoś spyta o historię kredytową bez naszego pozwolenia. Daje to możliwość szybkiej reakcji – skontaktowania się z firmą, która pobrała raport bądź z Policją.

Jednocześnie informujemy, że o powstałym zdarzeniu został powiadomiony organ nadzorczy - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu przeprowadzono czynności zmierzające do wyjaśnienia przedmiotowego zdarzenia i wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec osób, które dopuściły do utraty poufności Państwa danych osobowych. W związku ze zdarzeniem rekomendowano działania korygujące, zmierzające do wyeliminowania prawdopodobieństwa wystąpienia podobnych incydentów w ochronie danych osobowych. Ponadto powyższy przypadek będzie przedmiotem odpraw służbowych, szkoleń z jednoczesnym poleceniem zwiększenia nadzoru nad dokumentacją służbową.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

 

Inspektor Ochrony Danych w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu – podinsp. Wojciech Wasielewski

adres do korespondencji: ul. Szylinga 2 60-787 Poznań

adres e-mail: iod.poznan@po.policja.gov.pl

telefon 477714065

 

 

Powrót na górę strony