Komunikaty

Komunikat 3

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 125) przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, informujemy, że w dniu 15 maja 2021 r. na terenie miasta Poznania doszło do utraty cyfrowego aparatu fotograficznego wraz z kartą pamięci SD użytkowanego przez technika kryminalistyki z Wydziału Techniki Kryminalistycznej KMP w Poznaniu. Sprzęt nie został odzyskany. W przypadku posiadania jakichkolwiek informacji w tym zakresie prosimy o niezwłoczny kontakt z najbliższą jednostką Policji.

Karta pamięci mogła zawierać dane osobowe w szerokim zakresie, w tym dane szczególnej kategorii dotyczące nieokreślonej w chwili obecnej ilości osób. Utrata karty pamięci SD mogła spowodować naruszenie ochrony danych osobowych zawartych na tym nośniku.

Na podstawie przeprowadzonych czynności stwierdzono, że zdarzenie może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane utracono.

Powyższą sprawę zgłoszono pisemnie organowi nadzorczemu, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wyeliminowania podobnych naruszeń w przyszłości, przeprowadzono analizę ryzyka dla powyższych zasobów, co zaskutkuje wydaniem stosownych rekomendacji i zaplanowanie ich realizacji.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo Państwa danych.

Możliwymi konsekwencjami powyższego naruszenia ochrony danych osobowych mogą być: utrata kontroli nad własnymi danymi osobowymi, strata finansowa, kradzież lub sfałszowanie tożsamości, naruszenie dobrego imienia czy dyskryminacja.

Powyższe skutkować może próbami: wywarcia wpływu bądź szantażu, zastraszenia bądź innych, w tym momencie niemożliwych do przewidzenia, bezprawnych czynności.

Zalecamy ignorowanie nieoczekiwanych wiadomości przy użyciu mediów społecznościowych, w szczególności od nieznanych nadawców, a także zachowanie ostrożności w przypadku połączeń telefonicznych od nieznanych abonentów.

W przypadku podejrzenia wykorzystania Państwa danych przez osoby nieuprawnione lub posiadania przez Państwa jakichkolwiek informacji w tym zakresie prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Komendy Miejskiej Policji podinsp. Wojciechem Wasielewskim za pośrednictwem poczty elektronicznej iod.poznan@po.policja.gov.pl lub telefonicznie pod nr 477714065.

Niniejszy komunikat wystosowano z uwagi na brak, na dzień wydania komunikatu, możliwości ustalenia osób, których dane mogły być utrwalone w opisywanym nośniku pamięci.

 

Powrót na górę strony