Ubezpieczenia - Informator - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Informator

Ubezpieczenia

Na adres ubezpieczenia.poznan@po.policja.gov.pl można przesyłać wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych. Wnioski mogą dotyczyć wyłącznie szkód komunikacyjnych obsługiwanych przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

„Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz dyspozycji art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych osoba fizyczna zainteresowana uzyskaniem od Policji informacji o danych personalnych uczestników zdarzenia drogowego, winna się zwrócić o nie do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w formie wniosku.

Warunkiem wydania Zaświadczenia o zdarzeniu drogowym jest dokonanie przez zainteresowanego opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, która została określona w obowiązującej od dnia 01.01.2007r. ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta Poznania: Nr rachunku w PKO BP S.A. obowiązujący od 01.01.2015 (dot. opłaty skarbowej):

94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Zaświadczenia – zgodnie z art. 217&1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 – tekst jednolity ze zm.) – udostępniane są w formie pisemnej w terminie do 7 dni od daty jego złożenia na adres do korespondencji umieszczony we wniosku.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym należy wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej złożyć w recepcji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.”

Pliki do pobrania

  • 589.66 KB