KP Tarnowo Podgórne

KP Tarnowo Podgórne - II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE – WIELORAKIE PERSPEKTYWY ”.

W zabytkowym pałacu w Jankowicach odbyła się II Międzynarodowa Konferencja „Edukacja w XXI wieku. Bezpieczeństwo społeczne – wielorakie perspektywy”.

Pałac Jankowice gościł międzynarodowe grono ekspertów, którzy spotkali się, by dyskutować o bezpieczeństwie w wielu perspektywach. W konferencji wzięli udział między innymi przedstawiciele Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym i Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Komendant Straży Gminnej w Tarnowie Podgórnym, pracownicy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, dyrektorzy szkół, Wicekurator Oświaty, Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Wśród gości zagranicznych pojawili się przedstawiciele Maroka - Abdessamad Abakkouy (Prezes marokańskiego stowarzyszenia DYME), Niemiec – Abdelhafid Catruat i Beniamin Meẞner (Urząd Miasta Syke, Pełnomocnik ds. Młodzieży), Gruzji – Irakli Asanishvili, a także Holandii, Rosji i Armenii, wszyscy związani z edukacją młodzieży. Konferencja rozpoczęła się od sesji plenarnej, podczas której odbyły się wykłady na temat bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku, wielokulturowości w szkołach, bezpieczeństwie psychicznym dzieci, procedur postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego w szkole, czy bezpieczeństwie w placówkach oświatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Po krótkiej części artystycznej nadszedł czas na panel dyskusyjny, gdzie goście zagraniczni prezentowali, jak w ich krajach przebiega edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, co było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń. Po panelu dyskusyjnym odbyły się warsztaty prowadzone przez specjalistów z UAM w Poznaniu, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Po konferencji zagraniczni goście zwiedzali Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym, Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II, a także Komisariat Policji. Jak funkcjonuje jednostka, opowiadał Komendant Komisariatu mł. insp. Mirosław Gogołek. Przybyli goście mogli zobaczyć stanowisko dowodzenia, miejsca pracy referatu kryminalnego, prewencji, zespołu wykroczeń, czy nowoczesną salę odpraw. Wszyscy byli ogromnie zaskoczeni, że w Polsce jest tak ścisła współpraca placówek oświatowych z Policją, edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa zaczyna się już w wieku przedszkolnym. Profilaktyka bezpiecznych zachowań w szkołach jest tak bardzo rozwinięta zgodnie przyznali goście dodając, że to świetny pomysł do wprowadzenia w ich krajach.

MM/RL.

  • Międzynarodowa konferencja
    Międzynarodowa konferencja
  • Międzynarodowa konferencja
    Międzynarodowa konferencja
  • Międzynarodowa konferencja
    Międzynarodowa konferencja