KP Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne – Razem Przeciwko Przemocy

Projekt pn. Razem Przeciwko Przemocy obejmujący warsztaty, konkursy i spotkania w szkołach podstawowych realizowane przez policjantów miasta Poznania i powiatu poznańskiego już za nami, także w Tarnowie Podgórnym

Komenda Miejska Policji w Poznaniu przygotowała projekt pn. Razem Przeciwko Przemocy wraz ze wsparciem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w nawiązaniu do przypadającego na dzień 19 listopada - Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci oraz 20 listopada -Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.

Dzięki podejmowanym działaniom we współpracy z placówkami oświatowymi funkcjonariusze komisariatów na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego zwrócili uwagę na istotę działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy, a także podkreślili jasny sprzeciw zachowaniom przemocowym. Funkcjonariusze w szkołach podstawowych przeprowadzili prelekcje, konkursy, warsztaty mające na celu uwrażliwenie na potrzebę pomocy osobom, które zostały dotknięte przemocą oraz wskazania drogi uzyskania takiej pomocy.

Policjanci z Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym przeprowadzili warsztaty dla uczniów klas piątych Szkoły Podstawowej w Napachaniu dotyczące zachowań przemocowych. Uczniowie i nauczyciele wzięli udział w zajęciach, które miały na celu przybliżyć młodzieży, jak dużym problemem jest przemoc wśród i wobec dzieci. Podczas warsztatów, w części teoretycznej została przedstawiona definicja przemocy i jej rodzaje. Następnie w części praktycznej uczniowie spośród podanych im haseł i przykładów dobierali przykłady rodzajów przemocy i odpowiednio je grupowali. Tak powstały zbiory zachowań dotyczące przemocy psychicznej i fizycznej. Piątoklasiści z dużym zaangażowaniem brali udział w zajęciach, z zapałem, podzieleni na grupy, pracowali nad przydzielonymi zadaniami, podawali przykłady rodzajów przemocy, opowiadali o swoich doświadczeniach związanych z przerabianym zagadnieniem. Szczególną uwagę policjanci poświęcili temu, jak bronić się przed przemocą, jak jej unikać i gdzie można szukać pomocy.

Pomimo młodego wieku odbiorców warsztatów, imponowało właśnie duże zaangażowanie i przejęcie, z jakim dzieci opowiadały o przykładach przemocy wśród rówieśników. Wszyscy zgodnie przyznali, że przemoc jest zła i należy na nią reagować. Nagrodą za aktywny udział w zajęciach były linijki z hasłem przewodnim tego przedsięwzięcia przekazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 

 

M.Małaszewski/S.SM