KP Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne - Zajęcia świetlicowe z policjantami

Funkcjonariusze KP Tarnowo Podgórne przeprowadzili zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla dzieci ze świetlicy Szkoły Podstawowej w Mrowinie.

W zajęciach wzięli udział nauczyciele i uczęszczający do świetlicy uczniowie klas pierwszych i drugich. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie wysłuchali pogadanki o tym, jak piesi powinni poruszać się po drogach, by nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu i samemu pozostać bezpiecznym.

Przypomniano dzieciom o korzystaniu z przejść dla pieszych, stosowania się do znaków drogowych, wskazań sygnalizacji świetlnej i używaniu fotelików podczas podróży samochodem. Z uwagi na porę jesienną wiele miejsca poświęcono także stosowaniu elementów odblaskowych.

Policjanci z zadowoleniem mogli stwierdzić, że każdy uczeń posiada odblaski, czy to na swoim plecaku, czy na odzieży wierzchniej. W ramach bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania uczulono dzieci, by były ostrożne wobec osób obcych.

Zajęcia zakończyły się sprawdzianem ze znajomości numerów alarmowych, który wszyscy zdali na szóstkę. W podziękowaniu za przeprowadzone zajęcia policjanci otrzymali piękną pamiątkę – wykonany przez uczniów sygnalizator świetlny.

Maciej Małaszynki/MT

  • prelekcja z dziećmi
  • prelekcja z dziećmi