ROKIETNICA – O NARKOTYKACH U ZAMOYSKICH - KP Tarnowo Podgórne - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Tarnowo Podgórne

ROKIETNICA – O NARKOTYKACH U ZAMOYSKICH

21 marca 2019 roku funkcjonariusze KP Tarnowo Podgórne w ramach realizacji programów „Dopalacze niszczą życie” i „Program Resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji zwalczania przestępczości narkotykowej oraz profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii na lata 2017-2020” spotkali się z uczniami Zespołu Szkół im. Zamoyskich w Rokietnicy.

21 marca 2019 roku  funkcjonariusze  KP Tarnowo Podgórne  w ramach realizacji programów „Dopalacze niszczą życie” i „Program Resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji zwalczania przestępczości narkotykowej oraz profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii na lata 2017-2020” spotkali się z uczniami Zespołu Szkół im. Zamoyskich w Rokietnicy. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas pierwszych i nauczyciele. Podczas pogadanki młodzież dowiedziała się,  jakie zagrożenia niosą środki odurzające w postaci narkotyków i dopalaczy - jak mogą działać na młody organizm, jakie spustoszenia w nim czynią, jak uzależniają. Oprócz  aspektów zdrowotnych, policjanci wiele miejsca poświęcili także aspektom prawnym posiadania narkotyków i dopalaczy. Uczniowie poznali pojęcie odpowiedzialności karnej nieletnich, nie tylko dotyczące posiadania substancji zabronionych, ale także w odniesieniu do innych przestępstw i wykroczeń. Podczas długiej, pełnej pytań dyskusji młodzi ludzie dowiedzieli się, jak ważne jest, by zwracać uwagę nie tylko na swe czyny, ale również na słowa, gesty, czy zachowania. Przypomniano młodzieży, że jako uczniowie podlegają nie tylko literze prawa, jak np. kodeks karny, ale również zasadom spisanym w regulaminie szkoły.

RL.