KP Tarnowo Podgórne

„Bezpieczna gmina – bezpieczny mieszkaniec” na terenie Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym.

31 maja br. w Urzędzie Gminy w Rokietnicy Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym zorganizował spotkanie w ramach projektu prewencyjnego „Bezpieczna gmina - bezpieczny mieszkaniec”.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele gmin: Rokietnica, Tarnowo Podgórne oraz Dopiewo, Komendant Straży Gminnej w Tarnowie Podgórnym, Komendanci Ochotniczych Straży Pożarnych z Dopiewa i Rokietnicy, Dyrektor Gimnazjum w Rokietnicy, radny gminy Dopiewo, sołtys miejscowości Rokietnica oraz Kierownicy Rewirów Dzielnicowych podległego rejonu służbowego.

Założenia projektu zaproszonym na spotkanie gościom przedstawił gospodarz spotkania - Komendant Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym podinsp. Mirosław Gogołek. Po prezentacji zaproszeni na spotkanie omówili możliwości wdrożenia do realizacji założeń projektu, organizacji comiesięcznych spotkań oraz dalszych możliwości współpracy
w ramach projektu „Bezpieczna gmina - bezpieczny mieszkaniec”.

M.Trzybińska/ M.M.