Stęszew - „Razem Przeciwko Przemocy” - KP Stęszew - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Stęszew

Stęszew - „Razem Przeciwko Przemocy”

20 listopada br. podobnie jak w latach ubiegłych, organizacje pozarządowe wspólnie z Policją oraz placówkami oświatowymi zainicjowały działania o charakterze interdyscyplinarnych pn. „Razem Przeciwko Przemocy”, ukierunkowane na przeciwdziałanie przemocy wobec dzieciom.

Na dzień 19 listopada przypadał Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci, a 20 listopada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, w związku z czym Komenda Miejska Policji w Poznaniu zrealizowała projekt pn. „Razem Przeciwko Przemocy”.

Przygotowane przedsięwzięcia miały na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi społeczeństwa na zjawisko przemocy wobec dzieci oraz wyrażenie jasnego sprzeciwu przeciwko zachowaniom przemocowym wobec najmłodszych, a także przemocy rówieśniczej.

Funkcjonariusz Komisariatu Policji w Stęszewie w dniu 20 listopada br. w Szkole Podstawowej w Stęszewie przeprowadził prelekcję na temat zagadnień związanych z przemocą. Podczas zajęć funkcjonariusz w szczególności podkreślił, że nie można być obojętnym na przemoc i przekazał informacje w zakresie możliwości uzyskania pomocy od różnych instytucji i organizacji.

Uczniowie zostali zaangażowani w zajęcia i przygotowali plakaty o tematyce przemocy, dla wyrażenia sprzeciwu dla zjawisk przemocowych.

S.Stańko