KP Puszczykowo

Działania profilaktyczne „Bezpieczna droga do szkoły” w Puszczykowie.

7 września br. policjant zajmujący się w Komisariacie Policji w Puszczykowie zagadnieniami profilaktyki społecznej wspólnie z dzielnicowym na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie przeprowadzili zajęcia profilaktyczne z uczniami klas pierwszych oraz „zerówki”.

Podczas spotkania policjanci przypomnieli dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym, w szczególności zasady obowiązujące podczas przechodzenia przez jezdnię oraz edukowali uczniów w zakresie konieczności posiadania elementów odblaskowych jako ważnego elementu wpływającego na ich bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Uczniowie mieli także możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w zakresie znajomości przepisów ruchu drogowego, odpowiadając na liczne pytania policjantów prowadzących zajęcia.

Na zakończenie każdego ze spotkań uczniowie otrzymali od policjantów upominki w postaci elementów odblaskowych które wykorzystają podczas codziennej drogi „do” i „ze” szkoły. 

 

 

P.B.