KP Murowana Goślina

KP MUROWANA GOŚLINA - POLICJANCI SKŁADALI ŻYCZENIA SENIOROM W DNIU BABCI I DZIADKA.

W ramach programu prewencyjnego pn. ,,BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW” funkcjonariusze spotkali się z seniorami Gminy Murowana Goślina w Dniu Babci i Dziadka.

Podczas uroczystości policjanci skierowali apel do uczestników, w którym zwracali szczególną uwagę na zasady bezpieczeństwa pieszych i kierujących, czyli m.in. co robić, aby być bezpiecznym będąc uczestnikiem ruchu drogowego. Mundurowi informowali o tym, że należy używać odblasków jako elementów wymiernie wpływających na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezwzględnie kierować uwagę na ruch samochodowy znajdując się w rejonie przejść dla pieszych. Dodatkowo policjanci opowiadali o najczęściej popełnianych oszustwach na szkodę osób starszych i popularnych metodach działania przestępców m.in. ,,na wnuczka i na policjanta”. Na koniec spotkania funkcjonariusze przekazywali ulotki informacyjne stworzone wg własnego opracowania, które zawierały opis poprawnych zachowań w ruchu drogowym oraz oktualnych metod oszustw popełnianych na szkodę seniorów.

mł. asp. M. Ratajczak/RL.

  • Dzień Babci i Dziadka
    Dzień Babci i Dziadka
  • Dzień Babci i Dziadka
    Dzień Babci i Dziadka