KP Murowana Goślina

Murowana Goślina - Mundurowi na czele z rodzicami w trosce o dobro małoletnich!

Policjanci Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie w czerwcu br. w związku ze zbliżającymi się wakacjami przeprowadzili prelekcje pod hasłem Mundurowi na czele z rodzicami w trosce o dobro małoletnich!.

W czerwcu br. funkcjonariusze Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie spotkali się z rodzicami uczniów Szkół Podstawowych na tematy ważne i dotyczące odpowiedzialności za czyny karalne nieletnich. Rodzice byli zapoznani z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, oraz środkami karnymi zastosowanymi wobec nieletniego sprawcy czynu karalnego. Ponadto policjanci wyjaśnili terminy takie jak: ,,demoralizacja”, ,,małoletni”, ,,nieletni”, ,,młodociany”, a przy okazji zwrócono uwagę na konsekwencje czynów karalnych oraz braku realizowania obowiązku szkolnego przez ich dzieci.

Zorganizowane spotkanie było także okazją do omówienia podstawowych zagrożeń związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych m.in. tzw. ,,dopalaczy". Wskazane zostały konsekwencje i skutki zażywania narkotyków, alkoholu i palenia papierosów, dodatkowo zwracając uwagę na zagadnienia cyberprzemocy.

Na zakończenie funkcjonariusze przekazali na ręce opiekunów poradniki pod nazwą: ,,Jak być wystarczająco dobrym rodzicem?” celem wsparcia w trudzie wychowania..

M. Ratajczak/S.SM.