Murowana Goślina – Działania NURD - KP Murowana Goślina - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Murowana Goślina

Murowana Goślina – Działania NURD

Funkcjonariusze Policji z Murowanej Gośliny dbali o bezpieczeństwo pieszych biorąc za wzór podczas działań zasadę ,NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO- ZERO TOLERANCJI”.

W miesiącu lutym 2019 roku funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie przeprowadzili działania mające na celu kontrole zachowań kierujących pojazdami względem pieszych i rowerzystów, a także sposobu poruszania się pieszych i rowerzystów po drogach. Mundurowi spotykali się z mieszkańcami w rejonach przejść dla pieszych, pętli autobusowych oraz głównych ciągów komunikacyjnych i rozdawali ulotki prewencyjne dotyczące zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz apel pod nazwą  ,,Bezpieczny pieszy 2019”.

Spotkania z uczestnikami ruchu drogowego były okazją do przestrzegania ich przed zagrożeniami i uczulenia, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo i zaopatrzyć się w elementy odblaskowe, które zwiększą widoczność na drodze.

M. Ratajczak/S.SM