MUROWANA GOŚLINA – „AKCJA ZNICZ” - KP Murowana Goślina - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Murowana Goślina

MUROWANA GOŚLINA – „AKCJA ZNICZ”

w październiku 2018 roku funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie przeprowadzili wzmożone działania pod nazwą „ZNICZ”

W miesiącu październiku 2018 roku w ramach działań własnych pod nazwą ZNICZ funkcjonariusze z KP Murowana Goślina udali się na teren cmentarzy na terenie Gminy
w Murowanej Goślinie, Długiej Goślinie oraz Białężynie, podczas których wręczali osobom znajdującym się przy nagrobkach ulotki prewencyjne wskazujące na poprawne zabezpieczanie mienia podczas prac porządkowych związanych ze zbliżającym się Świętem Zmarłych.

Głównym celem akcji była edukacja osób starszych, aby w prawidłowy sposób dbali o swoje najcenniejsze rzeczy, które posiadają przy sobie.

Kampania miała również zwrócić uwagę, że istotne znaczenie w przeciwdziałaniu kradzieżom mienia jest właściwa postawa i reakcja dorosłych świadków takich zdarzeń. Z punktu widzenia Policji istotnym celem było także zwrócenie społecznej uwagi na problem kradzieży oraz żebractwa oraz wzmocnienie dezaprobaty dla tych procederów.

 

M. Ratajczak/P.J.