KP Murowana Goślina

Murowana Goślina – Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą

Policja realizuje w okresie letni ogólnopolską akcje informacyno-edukacyjną pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, w ramach której funkcjonariusze Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie w miesiącu lipcu br. prowadzą działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa.

W lipcu br. w ramach akcji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie patrolowali rejony zbiorników wodnych pod kątem bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Policjanci podczas akcji przekazywali broszury informacyjne oraz prowadzili rozmowy profilaktyczne z plażowiczami na terenie plaży miejskiej w miejscowości Wojnówko i Kamińsko odnośnie bezpiecznych zachowań podczas spędzania czasu wolnego nad wodą i w rejonach kąpielisk wodnych.

Ponadto funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę stan trzeźwości ratowników oraz osób korzystających ze sprzętu wodnego, jednocześnie przypominając o konsekwencjach związanych ze spożywaniem alkoholu.

M.Ratajczak/S.S.