KP Murowana Goślina

Murowana Goślina – Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Miesiąc lipiec dla policjantów z Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie był czasem realizacji licznych przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie w lipcu br. realizowali działania prewencyjne pn. „Bezpieczeństwo pieszych” i „Bezpieczeństwo rowerzysty”, w ramach których przeprowadzili rozmowy z rowerzystami i pieszymi uczestnikami ruchu drogowego w rejonie cmentarzy, kościołów, przystanków, targowiska miejskiego oraz placówek handlowych na terenie Murowanej Goślinie, Białęg, Białężynu i Uchorowa.

Głównym celem przedsięwzięcia była edukacja społeczeństwa poprzez zwracanie uwagi na poprawne zachowania podczas poruszania się po drodze. Z punktu widzenia Policji ważnym elementem było zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy niekorzystania w sposób prawidłowy z chodnika czy przejścia dla pieszych oraz wzmocnienie dezaprobaty dla tego procederu.

Podczas spotkania z mieszkańcami policjanci przekazywali broszury informacyjne oraz propagowali zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz prawidłowego zachowywania się wobec innych uczestników ruchu drogowego.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Systematyczne działania o charakterze prewencyjnym mają na celu wyeliminowanie wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów oraz zwiększenie świadomości w zakresie zaopatrzenia się w elementy odblaskowe będąc uczestnikiem ruchu drogowego.

M. Ratajczak/S.S.