Mosina - Miasteczko Ruchu Drogowego - KP Mosina - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Mosina - Miasteczko Ruchu Drogowego

16 września br. funkcjonariusze Komisariatu Policji w Mosinie uczestniczyli w uroczystości otwarcia „Miasteczka Ruchu Drogowego” w miejscowości Krosno propagując obowiązujące zasady bezpieczeństwa na drodze

W ramach działań profilaktycznych policjantka Komisariatu Policji w Mosinie wspólnie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej w Mosinie w dniu 16.09.2018r przeprowadziła działania edukacyjno – informacyjne pn. „Bezpieczny na drodze ”. W tym dniu odbyła się uroczystość otwarcia „Miasteczka Ruchu Drogowego” przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno. Funkcjonariusze podczas festynu zwracali uwagę uczestnikom, jak i osoby biorącym udział w rajdzie rowerowym na prawidłowe poruszanie się po drogach zgodnie z przepisami kodeksu drogowego.

Udział w przedsięwzięciu był dla funkcjonariuszy okazją spotkania się ze społeczeństwem, propagowania zasad bezpieczeństwa oraz informowania o właściwym zabezpieczeniu rowerów i programie „Poznański rower – bezpieczny rower”, zachęcając do aktywnego wzięcia w nim udziału. Natomiast pieszym zwracano uwagę na zagrożenia wynikające z nieprawidłowego przechodzenia przez przejścia dla pieszych oraz uwrażliwiano na zachowania stwarzające zagrożenia. Dodatkowo podkreślano idę noszenia elementów odblaskowych, które bezpośrednio poprawiają widoczność pieszych na drodze.

Funkcjonariusze podczas całego festynu zwracali uwagę na różne potrzeby społeczeństwa, odpowiadając również na pytania dotyczące przestrzegania przepisów na obszarach leśnych, bezpieczeństwa seniorów, czy też pracy w Policji.

I.Labrzycka