Mosina – Bezpieczny na drodze - KP Mosina - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Mosina – Bezpieczny na drodze

17 września br. funkcjonariuszki Komisariatu Policji w Mosinie i Straży Miejskiej w Mosinie przeprowadzili prelekcje na temat bezpieczeństwa z dziećmi w Krośnie w ramach akcji pn. „Bezpieczny na drodze”.

Policjantka Zespołu Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń Komisariatu Policji w Mosinie wspólnie z funkcjonariuszką Straży Miejskiej odwiedziły 3 grupy dzieci z Przedszkola Calineczka w Krośnie oraz dzieci z klas I, II i III Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Krośnie.

Podczas spotkania funkcjonariuszki omówiły zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zapoznając dzieci z podstawowymi znakami drogowymi dla pieszych oraz podkreślając istotę noszenia elementów odblaskowych.

Prelekcja była też znakomitą okazją do omówienia z dziećmi zasad postępowania w sytuacji zagrożenia wraz z nauką numerów alarmowych. Uczestnicy spotkania byli bardzo aktywni i opowiadali o zasadach bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas zabawy w domu i w szkole.

Na zakończenie dzieci otrzymały opaski odblaskowe przekazane przez Urząd Miasta w Mosinie dla poprawy ich bezpieczeństwa na drodze.

I.Labrzycka