Mosina – Szeroko na Wąskiej - KP Mosina - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Mosina – Szeroko na Wąskiej

15 sierpnia br. funkcjonariusze Komisariatu Policji w Mosinie aktywnie uczestniczyli w przedsięwzięciu kulturalno-artystycznym pn. „Szeroko na Wąskiej”, podczas którego propagowali zasady bezpieczeństwa.

W Mosinie w dniu 15 sierpnia br. zorganizowano dla mieszkańców przedsięwzięcie pn. „Szeroko na Wąskiej’, jak co roku uczestniczyli w nim policjanci z miejscowego Komisariatu Policji w Mosinie. Podczas imprezy funkcjonariusz zajmujący się profilaktyką społeczną wraz z dzielnicowym przeprowadził akcję znakowania rowerów w ramach programu prewencyjnego pn. „Poznański rower – bezpieczny rower” promując jednocześnie bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Dzieci miały możliwość zrobienia sobie zdjęcia z maskotką Sierżanta Pyrka oraz radiowozem policyjnym. Spotkanie z uczestnikami przedsięwzięcia w każdym wieku było okazją do proszenia tematyki zagrożeń oraz promowania zasad prawidłowego postępowania w sytuacji zagrożenia. Dorosłym, jak i dzieciom funkcjonariusze przypominali o podstawowych numerach alarmowych oraz zwracali uwagę na najczęściej występujące zagrożenia. Dodatkową atrakcją był symulator zderzenia, który miał na celu uświadomienie uczestników, jak ważne jest zapinanie pasów w podczas podróży pojazdem.

Policjanci podczas rozmów z młodzieżą przybliżali specyfikę służby w Policji, zachęcając równocześnie do wstąpienia w jej szeregi.

I.Labrzycka/S.S.