Luboń - „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” - KP Luboń - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Luboń - „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”

"Szkoda Ciebie na takie patoklimaty"- to hasło kampanii o charakterze edukacyjno - profilaktycznym pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, która ruszyła dnia 2 kwietnia br. we wszystkich jednostkach Policji w kraju.

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest prezentowany spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego. Istotą działań jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających z uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

14 czerwca br. Policjanci z Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji w Luboniu przeprowadzili prelekcje z uczniami w Szkole Podstawowej nr 4 w Luboniu związane z tematyką dopalaczy. Zajęcia miały na celu uświadomienie młodym ludziom, że substancje psychoaktywne są bardzo niebezpieczne dla zdrowia a nawet życia a niebezpieczeństwo zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany i nigdy nie wiadomo, jak po zażyciu zareaguje konkretny organizm.

Dzięki zajęciom z policjantami uczniowie uzyskali wskazówki dotyczące unikania zagrożenia i szukania pomocy oraz zapoznali się z odpowiedzialnością nieletnich za czyny karalne lub przejawy demoralizacji, co w znacznym stopniu wpłynie na ich bezpieczeństwo. Szczególną uwagę zwrócono na przestępstwa popełniane w tzw. cyberprzestrzeni. Młodzież z dużym zaangażowaniem uczestniczyła w spotkaniu oraz chętnie odpowiadali na pytania i z zainteresowaniem słuchali prelekcji.

Kinga Koluszenko/MT