Luboń - Kampania "Szkoda ciebie na takie patoklimaty" - KP Luboń - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Luboń - Kampania "Szkoda ciebie na takie patoklimaty"

„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”-to hasło kampanii o charakterze edukacyjno - profilaktycznym pn. "Narkotyki i dopalacze zabijają", która ruszyła 2 kwietnia br. we wszystkich jednostkach Policji w kraju.

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków oraz nowych narkotyków tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest prezentowany spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego. Istotą działań jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających z uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

14 maja br. policjanci z Zespołu Profilaktyki Społecznej przeprowadzili prelekcje dla klas siódmych w Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu związane z tematyką substancji psychotropowych i psychoaktywnych. Zajęcia miały na celu uświadomić młodym ludziom, że substancje psychoaktywne są bardzo niebezpieczne dla zdrowia a nawet życia a niebezpieczeństwo zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany i nigdy nie wiadomo, jak po zażyciu zareaguje konkretny organizm.

Dzięki zajęciom z policjantami uczniowie uzyskali wskazówki dotyczące unikania zagrożenia i szukania pomocy oraz zapoznali się z odpowiedzialnością nieletnich za czyny karalne i przejawy demoralizacji, co w znacznym stopniu wpłynie na ich bezpieczeństwo.

Kinga Koluszenko/MT