Luboń - Ogólnopolski dzień trzeźwości - KP Luboń - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Luboń - Ogólnopolski dzień trzeźwości

15 kwietnia br. policjanci z Komisariatu Policji w Luboniu przeprowadzili akcję pn. „Stop sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym”, w ramach której przypominali, że nieletnim nie wolno sprzedawać alkoholu.

Dzielnicowi wyruszyli do lubońskich sklepów informując sprzedawców oraz rozdając ulotki, plakaty i poradniki dla sprzedawców oraz rodziców dot. negatywnych skutków spożywania alkoholu przez nieletnich.

Policjanci kontrolowali sklepy pod kątem kupowania alkoholu przez nieletnich. Tłumaczyli sprzedawcom, że w przypadku wątpliwości co do wieku nabywcy, sprzedający ma prawo do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek kupującego.

Sprzedawcy powinni pamiętać, iż każde ujawnienie nabycia alkoholu przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, obligatoryjnie skutkować będzie wystąpieniem przez policję do właściwego organu samorządowego z wnioskiem o odebranie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Kinga Koluszenko/MT