Luboń - Mały Ratownik - KP Luboń - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Luboń - Mały Ratownik

7 lutego br. w Luboniu odbyła się piąta już edycja projektu pn. „Mały Ratownik”, której organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Luboniu. policjanci z Komisariatu Policji w Luboniu przy współpracy z nauczycielami, Strażą Pożarną oraz przedstawicielami klas pożarnictwa Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu przez cztery godziny prowadzili warsztaty dla około 300 uczniów klas 0 – III.

W trakcie spotkania dzieciom przypomniano przepisy ruchu drogowego oraz zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, w praktyce sprawdziły swoje umiejętności na specjalnie przygotowanym do tego celu „miasteczku ruchu drogowego”, które składało się  z pluszowych samochodzików i znaków drogowych. Ponadto młodzi uczestnicy warsztatów przyswajali praktyczną wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy, czyli jak sprawdzić funkcje życiowe, ułożyć osobę w pozycji bezpiecznej lub przeprowadzić resuscytację krążeniowo - oddechową. Choć nie są to łatwe umiejętności dzieci szybko się ich nauczyły.

 

Na koniec uczniowie  otrzymali stempelki sierżanta Pyrka oraz dyplomy za wzorowe pokonanie „miasteczka ruchu drogowego” podczas projektu pn. „Mały Ratownik”.

 

 

K. Koluszenko/A.U.