Luboń - „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” - KP Luboń - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Luboń - „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

Z początkiem września br. policjanci z Komisariatu Policji w Luboniu rozpoczęli w szkołach podstawowych spotkania pn. „Bezpieczna droga do szkoły”, propagując zasady bezpieczeństwa w szczególności ruchu drogowego.

Lubońscy policjanci we wrześniu br. przeprowadzili pierwsze spotkania w Szkole Podstawowej nr 1 w Luboniu dla uczniów czterech klas pierwszych. Podczas spotkania przypomniano najmłodszym zasady, jakich należy przestrzegać, aby bezpiecznie pokonać drogę z domu do szkoły i z powrotem. Spotkanie z policjantem było dla dzieci dużą atrakcją, co zachęcało je do poznawania zasad ruchu drogowego.

Najmłodsi uczniowie szkoły podczas prelekcji poznali podstawowe przepisy ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pieszych. Mundurowi informowali dzieci o najczęstszych zagrożeniach związanych z poruszaniem się po drogach oraz jak bezpiecznie, zgodnie z przepisami poruszać się po jezdni, chodniku i po drodze dla rowerów.

W trakcie pogadanki dzieciom prezentowano plansze przedstawiające znaki drogowe oraz zwrócono uwagę, jak ważną rolę pod kątem bezpieczeństwa i widoczności pełni używanie elementów odblaskowych.

Dzieciom zwrócono uwagę także na zagrożenia płynące ze spotkań z osobami nieznajomymi oraz poruszono kwestie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i miejscach publicznych. Pierwszoklasiści chętnie uczestniczyli w prelekcji i wykazali się dużą wiedzą.

K. Koluszenko