KP Komorniki

KP Komorniki - „Szkoda Ciebie na taki patoklimaty”.

Funkcjonariusz Komisariatu Policji w Komornikach w ramach programu prewencyjnego pn. "Dopalacze niszczą życie" przeprowadził akcję informacyjną dotyczącą zagrożeń jakie niosą ze sobą substancje psychoaktywne.

Celem akcji było przede wszystkim uświadomienie osób małoletnich że środki odurzające mają negatywny wpływ na ich zdrowie oraz życie. Dopalacze są szczególnie niebezpieczne dla ich zdrowia i życia, ponieważ ich skład jest nieznany i znajdują się w nich często substancje toksyczne oraz zanieczyszczenia, które potęgują ich negatywne działanie na organizm. Często produkty o tej samej nazwie mają zupełnie inny skład chemiczny. Policjant ostrzegał młodzież w wieku szkolnym, że w niektórych przypadkach nawet jednorazowe zażycie środków psychoaktywnych może skończyć się tragiczne dla ich zdrowia, a nawet życia. Zażywanie środków odurzających na każdego działa inaczej, jedni mogą być pobudzeni lub agresywni, a jeszcze inni wyciszeni. Rozpropagowano ulotki mówiące o zagrożeniach jakie niesie zażywanie substancji psychoaktywnych „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

  • Spotkanie z młodzieżą
    Spotkanie z młodzieżą