Komorniki – Razem Przeciwko Przemocy - KP Komorniki - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Komorniki

Komorniki – Razem Przeciwko Przemocy

Projekt pn. Razem Przeciwko Przemocy obejmujący warsztaty, konkursy i spotkania w szkołach podstawowych realizowane przez policjantów, także Komisariatu Policji w Komornikach

Komenda Miejska Policji w Poznaniu przygotowała projekt pn. Razem Przeciwko Przemocy wraz ze wsparciem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w nawiązaniu do przypadającego na dzień 19 listopada - Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci oraz 20 listopada -Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.

Dzięki podejmowanym działaniom we współpracy z placówkami oświatowymi funkcjonariusze komisariatów na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego zwrócili uwagę na istotę działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy, a także podkreślili jasny sprzeciw zachowaniom przemocowym. Funkcjonariusze w szkołach podstawowych przeprowadzili prelekcje, konkursy, warsztaty mające na celu uwrażliwienie na potrzebę pomocy osobom, które zostały dotknięte przemocą oraz wskazania drogi uzyskania takiej pomocy.

20 listopada br. funkcjonariusz Komisariatu Policji w Komornikach spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach. W prelekcji wzieli udział uczniowie klas IV-VI, którzy uczestniczyli w dyskusji na temat formam przemocy w najblizszym otoczeniu, formą przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy. Dodatkowo zaprezentowano spot pt. "W internecie ranisz realnie i odpowiadasz realnie". Na zakończono funkcjonariusz podkreślił, jak ważne jest reagowanie na krzywdę innych, przemoc i agresję. Uczniowie dowiedzieli się gdzie i do kogo mogą zawsze udać się celem uzyskania pomocy.

Dzieci brały czynny udział w zajęciach, zadawały pytania a także dzieliły się doświadczeniami kiedy były świadkami przemocy. Uczestnicy spotkania otrzymali przybory szkolne z hasłem "Razem przeciwko przemocy" dzięki współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.