Komorniki - "Handel Ludźmi" - KP Komorniki - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Komorniki

Komorniki - "Handel Ludźmi"

W związku z przypadającym na dzień 18 października 2019r. Europejskim Dniem Przeciwko Handlu Ludźmi funkcjonariusz KP w Komornikach przeprowadził zajęcia z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Plewiskach.

W dniu 16 października br. na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Plewiskach funkcjonariusz Komisariatu Policji w Komornikach przeprowadził spotkanie z młodzieżą na temat problemu związanego z Handlem Ludźmi. Podczas spotkania ostrzegano młodzież przed pochopnym podejmowaniem pracy poza granicami kraju. Ponadto uczniów informowano o tym, że jeśli zdecydują się na pracę poza granicami kraju muszą dokładnie sprawdzać dokąd jadą, jaka firma oferuje im pracę oraz jaki rodzaj pracy znajduje się w ofercie. Policjant omówił sposoby działania ludzi, którzy zajmują sie zawodowo procederem handlu ludzmi. Kobiety bardzo często zaaferowane perspektywą intratnej propozycji pracy po przybyciu na miejsce zostają zmuszane do prostytucji, dzieci do niewolniczej pracy albo żebrania na ulicach – przykładów jest wiele. Europejski Dzień Przeciwko Handlu Ludźmi ma na celu uchronić przed tym niebezpieczeństwem.

 

Adrian Bezulski/RL

  • Handel Ludźmi
    Handel Ludźmi