Komorniki – ALKOHOL - STOP - KP Komorniki - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Komorniki

Komorniki – ALKOHOL - STOP

26 marca br. funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Komornikach przeprowadzili działania profilaktyczno - edukacyjne ALKOHOL-STOP w związku z Ogólnopolskim Dniem Trzeźwości.

Policjanci Komisariatu Policji w Komornikach w dniu 26 marca br. przypominali sprzedawcom napojów alkoholowych, że sprzedaż tych wyrobów osobom niepełnoletnim oraz nietrzeźwym niesie za sobą konsekwencję prawne dla samego sprzedającego, jak również właściciela sklepu.

Podczas działań informowano, że w przypadku wątpliwości, co do wieku nabywcy Ustawa o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi nadaje uprawnienie sprzedawcy do żądania okazania dokumentu potwierdzającego wiek przez kupującego. Zwrócono uwagę, że przypadku okazania dowodu osobistego należy w szczególności sprawdzić datę urodzenia, ponieważ dowody osobiste wydawane są również osobom poniżej 18 roku życia, a wygląd takiego dokumentu nie różni się niczym od dokumentu osoby dorosłej.

Sprzedawcy otrzymali plakaty, ulotki oraz poradnik „ABC sprzedawcy”, w którym można znaleźć między innymi akty prawne regulujące sprzedaż alkoholu, podstawowe informacje, konsekwencje administracyjno-prawne w przypadku naruszenia Ustawy.

E.Matuszak