Komorniki – "Razem Przeciwko Przemocy" - KP Komorniki - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Komorniki

Komorniki – "Razem Przeciwko Przemocy"

20 listopada br. podobnie jak w latach ubiegłych, organizacje pozarządowe wspólnie z Policją oraz placówkami oświatowymi zainicjowały działania o charakterze interdyscyplinarnych pn. „Razem Przeciwko Przemocy”, ukierunkowane na przeciwdziałanie przemocy wobec dzieciom.

Na dzień 19 listopada przypadał Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci, a 20 listopada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, w związku z czym Komenda Miejska Policji w Poznaniu zrealizowała projekt pn. „Razem Przeciwko Przemocy”.

Przygotowane przedsięwzięcia miały na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi społeczeństwa na zjawisko przemocy wobec dzieci oraz wyrażenie jasnego sprzeciwu przeciwko zachowaniom przemocowym wobec najmłodszych, a także przemocy rówieśniczej.

20 listopada br. policjantka Komisariatu Policji w Komornikach przeprowadziła zajęcia profilaktyczne z uczniami klasy IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach pod hasłem RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY. Podczas spotkania omówiła z jakimi formami przemocy mogą sie spotkać uczniowie oraz przedstawiła prawidłowe postawy młodzieży wobec przemocy.

Funkcjonariuszka podkreśliła, jak ważne jest aby nie być obojetnym na przemoc i wskazała instytucje niosące pomoc w takich sytuacjach.

Podczas prelekcji uczniowe aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, wykazali się duża znajomością tematu. W czasie spotkania dzieci otrzymały breloki, przekazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z hasłem przewodnim pn. "SŁUCHAJ! PATRZ! REAGUJ!".

 

 

S.Stańko/E.M.