KP Dopiewo

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – edukacja dla bezpieczeństwa w Dopiewie

W dniu 20 lutego 2019 roku dzielnicowa Komisariatu Policji w Dopiewie, wraz z funkcjonariuszem Straży Gminnej przeprowadzili spotkanie dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dzielnicowa KP Dopiewo wraz z funkcjonariuszem Straży Gminnej Pawłem Szmania udali się do Przedszkola „Mądra Sowa” w Konarzewie przy ul. Kościelnej 37, gdzie w ramach działań profilaktycznych przeprowadzili spotkanie z przedszkolakami na temat bezpieczeństwa. W trakcie prelekcji zaprezentowano dzieciom umundurowanie oraz wyposażenie Policjanta oraz Funkcjonariusza Straży Gminnej, omówiono specyfikę pracy w mundurze. W trakcie wizyty w Przedszkolu zapoznano dzieci z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, omówiono zasady wykorzystywania numeru alarmowego 112. Ponadto zaprezentowano dzieciom jak prawidłowo przechodzić przez jezdnie, przypomniano podstawowe znaki drogowe, a także przekazano dzieciom dlaczego warto korzystać z elementów odblaskowych. Na zakończenie spotkania dzieciom zaprezentowano policyjny radiowóz.

RL