Dopiewo – Ogólnopolski Dzień Trzeźwości - KP Dopiewo - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Dopiewo

Dopiewo – Ogólnopolski Dzień Trzeźwości

26 marca br. funkcjonariusze Komisariatu Policji w Dopiewie przeprowadzili działania prewencyjno-edukacyjne mające na celu uświadomienie lokalnych sprzedawców o konsekwencjach łamania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Dopiewie w związku z Ogólnopolskim Dniem Trzeźwości w dniu 26 marca br. przeprowadzili działania prewencyjno-edukacyjne wśród sprzedawców napojów alkoholowych.

W trakcie realizacji działań przeprowadzili rozmowy z pracownikami sklepów, w których można zakupić napoje alkoholowe na temat zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym. Informacje były przekazywane w formie ustnej oraz w postaci broszur prewencyjnych.

Należy podkreślić, że spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych jest zagrożone karą grzywny w wysokości 100 złotych, a w razie odmowy przyjęcia mandatu karnego, sprawa trafia do Sądu Rejonowego celem rozpatrzenia.