Dopiewo - Policjanci „Razem Przeciwko Przemocy” - KP Dopiewo - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Dopiewo

Dopiewo - Policjanci „Razem Przeciwko Przemocy”

20 listopada br. podobnie jak w latach ubiegłych, organizacje pozarządowe wspólnie z Policją oraz placówkami oświatowymi zainicjowały działania o charakterze interdyscyplinarnych pn. „Razem Przeciwko Przemocy”, ukierunkowane na przeciwdziałanie przemocy wobec dzieciom.

Na dzień 19 listopada przypadał Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci, a 20 listopada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, w związku z czym Komenda Miejska Policji w Poznaniu zrealizowała projekt pn. „Razem Przeciwko Przemocy”.

Przygotowane przedsięwzięcia miały na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi społeczeństwa na zjawisko przemocy wobec dzieci oraz wyrażenie jasnego sprzeciwu przeciwko zachowaniom przemocowym wobec najmłodszych, a także przemocy rówieśniczej.

W dniu 20 listopada br. w Szkole Podstawowej w Dąbrówce policjanci z Komisariatu Policji w Dopiewie zorganizowali spotkanie z uczniami, podczas którego poruszano zagadnienia związane z agresją i przemocą.

Dzieci nabyły wiedzę z zakresu rodzajów przemocy, ale także form i możliwości uzyskania pomocy. Na zakończenie otrzymały breloki przekazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które mają przypominać aby nie być obojętnym na przemoc.