Piknik w Czerwonaku - KP Czerwonak - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Czerwonak

Piknik w Czerwonaku

10 czerwca 2019 roku policjanci z Komisariatu Policji w Czerwonaku brali udział w pikniku zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku na przystani rzecznej Akwen Marina.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Czerwonaku i Komisariatu Wodnego podczas pikniku rodzinnego zaprezentowali dzieciom radiowóz oraz quada, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem zarówno wśród najmłodszych jaki starszych uczestników pikniku.

W związku ze zbliżającymi się wakacjami policjanci prowadzili działania informacyjno-edukacyjne ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa związane z bezpieczeństwem nad wodą, w miejscach publicznych, zachowania się w sytuacjach zagubienia się, bezpieczeństwa na drodze itp. Przekazano informację na temat bezpiecznego korzystania z kąpielisk strzeżonych oraz przestrzegania zasad na akwenach wodnych. Dorośli uczestnicy festynu mogli wypróbować na specjalnie przygotowanym torze alkogogle, dzieci otrzymywały zawieszki odblaskowe, książeczki w tematyce bezpieczeństwa nad wodą oraz inne materiały edukacyjne.

Nie zabrakło również innych atrakcji tj. dmuchańce, przejazdy tramwajem wodnym, wata cukrowa, kiełbaski. Zarówno dzieci jak i dorośli bawili się świetnie, a uśmiechy na twarzach towarzyszyły im przez cały czas zabawy.

Anna Daszkiewicz/MT