Czerwonak - Kontrole koczowisk - KP Czerwonak - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Czerwonak

Czerwonak - Kontrole koczowisk

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Czerwonaku cyklicznie przeprowadzają kontrolę miejsc przebywania osób bezdomnych na terenie gminy.

Mimo, że za oknem już temperatury dodatnie, które bezpośrednio nie zagrażają życiu i zdrowiu człowieka funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Czerwonaku nadal kontrolują miejsca gdzie mogą przebywać osoby bezdomne.

Bezdomnymi zostają z różnych powodów. Najczęściej to osoby które straciły pracę, popadli w długi i nie potrafią sobie poradzić z problemami, nierzadko z konfliktami rodzinnymi. Często się zdarza, że są to osoby chore, uzależnione od alkoholu lub narkotyków.

Często osoby takie nie chcą pomocy, a czasami po prostu nie maja wiedzy gdzie takiej pomocy szukać. Policjanci z Czerwonaka kontrolują miejsca w których przebywają takie osoby, jak również kontrolują rejon pod kątem nowych koczowisk oraz przekazują niezbędne informacje o placówkach pomocowych. Ponadto podczas spotkań ze społeczeństwem lokalnym przekazują, aby informować Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Gminną lub Policję w przypadku zauważenia bezdomnego w swoim otoczeniu.

Anna Daszkiewicz/MT