Czerwonak - Działania "Pomagaj mądrze" - KP Czerwonak - Komenda Miejska Policji w Poznaniu

KP Czerwonak

Czerwonak - Działania "Pomagaj mądrze"

29 marca 2019 roku funkcjonariusze Komisariatu Policji w Czerwonaku przeprowadzili działania ukierunkowane na przeciwdziałanie zjawisku żebractwa pn. "Pomagaj mądrze".

Żebractwo w Polsce jest zjawiskiem bardzo powszechnym, wielu ludzi na ulicach wyciąga rękę po datki. Niestety nie zawsze osoby te szukając finansowego wsparcia są rzeczywiście w potrzebie. Wielu z nich traktuje żebractwo jako sposób na życie. Pomagając osobom wyłudzającym pieniądze na ulicy dajemy przyzwolenie na proceder żebractwa. Dając pieniądze żebrzącym na ulicy niczego nie zmienimy. Często bowiem datki pieniężne nie są wykorzystywane przez żebrzących zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie oznacza to jednak, aby zostawać obojętnym wobec ludzkich tragedii. Najlepsze co możemy zrobić to umożliwić osobom kontakt z odpowiednią organizacją, która świadczy usługi pomocowe w takich sytuacjach.

Policjanci z Czerwonaka podczas przeprowadzanych działań w rejonach najbardziej narażonych na występowanie procederu żebractwa, informowali osoby o takich możliwościach przekazując im informacje na temat uzyskania pomocy i wsparcia. Osoby zainteresowane otrzymały materiały prewencyjne, w których zawarte były adresy ośrodków i instytucji pomocowych, które pomagają osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Ulotki zawierają również informacje o punktach wydawania darmowych posiłków, wydawania odzieży oraz innych środków potrzebnych do codziennej egzystencji. 

Anna Daszkiewicz/MT