KP Czerwonak

OWIŃSKA - BEZPIECZEŃSTWO I PIERWSZA POMOC U SENIORÓW

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Czerwonaku wzięli udział w spotkaniu z seniorami, którego celem była poprawa bezpieczeństwa w życiu codziennym. Spotkanie odbyło się w miejscowości Owińska.

Przeprowadzone w dniach 19-20 sierpnia 2019 roku zajęcia, w których brali udział funkcjonariusze Komisariatu Policji w Czerwonaku odbyły się w ramach  programu Bezpieczne Życie Seniorów. Podczas prelekcji przeprowadzonej przez Komendanta Komisariatu seniorzy mieli okazję dowiedzieć się o współczesnych zagrożeniach. Omówiono metody działania oszustów, którzy pukają do drzwi podając się za policjanta, urzędnika lub przedstawicieli firm, oferując sprzedaż usługi lub przedmiotów często bardzo niskiej jakości za wygórowaną cenę. Policjanci podczas spotkania apelowali o ostrożność i zdrowy rozsądek w kontaktach z osobami nieznajomymi.

W drugiej części spotkania zorganizowano zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej, które przeprowadził strażnik Gminny z Czerwonaka. Seniorzy dowiedzieli się jak radzić sobie w przypadku różnych sytuacji np. utraty przytomności, oparzeń, złamań lub zatrzymania akcji serca. Osoby biorące udział w warsztatach mogły same spróbować sił prowadząc resuscytację krążeniowo - oddechową. Podczas zajęć omówiono szeroko rozumiane bezpieczeństwo, ponieważ jest ono najważniejsze. Na zakończenie spotkania seniorzy otrzymali mini apteczkę pierwszej pomocy.

 

sierż. szt. Anna Daszkiewicz/RL